1. 1.
    kurulan cümledeki mümkün olan her kelimeye gizli bakınız vermektir. aslında bir bakıma hoş gözükebilmektedir.
    ... densenblood