1. 1.
  livata nedir yaa... adamların atarken bile akılları fikirleri götte.
  3 ... flat head
 2. 2.
  insanlara özetle 'ırgat olun' diyenlerin dağıttığı broşürdür.
  Böyle hükümete böyle cemaat. Böyle ülkeye böyle yobazlar.
  5 -2 ... alkolik oldum
 3. 3.
  ''okullar bir kurttur'' deniyorsa; bediüzzaman şöyle demiş:

  ''Bizim düşmanımız cehalet, zarûret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı san′at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz.''

  ''demokrasi bir kurttur'' deniyorsa; bediüzzaman şöyle demiş:

  ''Orada benden sordular ki: “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?”Ben de dedim: “Eskişehir mahkeme reisinden başka daha sizler dünyaya gelmeden ben dindar bir cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki tarihçe-i hayatım ispat eder. Hülâsası şudur ki: O zaman şimdiki gibi, hâli bir türbe kubbesinde inzivada idim. Bana çorba geliyordu. Ben de tanelerini karıncalara verirdim, ekmeğimi onun suyuyla yerdim. işitenler benden soruyordular. Ben de derdim: Bu karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler. O cumhuriyetperverliklerine hürmeten, tanelerini karıncalara verirdim.”
  1 -3 ... allah in bir kulu