1. 1.
  Gazi Evrenos 1288 yılında Balıkesir'de doğdu. Orhan Bey döneminde Karesi Beyliği'nin ilhak edilmesi üzerine Osmanlı Devleti'nin hizmetine girmiştir. Rumeli'ye yapılan ilk seferlere katılan Evrenos Gazi ipsala, Malkara, Dimetoka gibi pek çok bölgenin alınmasında büyük rol oynadı. Bunun yanında Makedonya topraklarına yaptığı akınlarla önemli kale ve şehirleri fethetti. Daha sonra Kosova Savaşı'na katılarak büyük başarılar elde etti. Yıldırım Bayezid döneminde Arnavutluk üzerine üst üste seferler gerçekleştirdi.

  Niğbolu Muharebesi ve Eflak Seferinde büyük yararlılıklar gösterdi. Ankara Savaşı sonrasında yaşanan Fetret Devri'nde şehzadeler arasındaki mücadeleye fazla karışmadı. Fakat Musa Çelebi 'nin kendisine baskı yapması üzerine el altından I. Mehmed'i destekleyerek devleti yeniden düzene sokmuştur. 1417 yılında 129 yaşında vefat eden Gazi Evrenos, Vardar Yenicesi'ndeki türbesine defnedilmiştir. Yaşamı boyunca Orhan Gazi, I. Murad, I. Bayezid ve I. Mehmed gibi padişahlara hizmet etmiştir. Ayrıca Evrenos'un oğulları olan Mihaloğulları, Pehlivanoğulları, Malkoçoğulları ve Turahanlıoğulları Osmanlı Devleti'nin seçkin akıncı ailelerindendirler.
  1 ... hepinizi sevmiyorum
 2. 2.
  Uç beylerinden Gazi Evrenos Bey, Fetret Devri’nde Musa Çelebi tarafından öldürülmek için yakalanmış ancak kör taklidi yaparak bundan kurtulmuştur. Evrenos Bey kör olup olmadığı anlaşılsın diye önüne koyulan pişmiş kurbağaları yemiş, bunun üzerine serbest bırakılmıştır. Evrenos Bey serbest kalınca Şehzade Mehmed Çelebi’ye katılmıştır.

  Kaynaklar: Prof. Dr. Necdet Öztürk (haz.) - Anonim Osmanlı Kroniği, Dimitris J. Kastritsis - Bayezid’in Oğulları.
  1 ... hepinizi sevmiyorum
 3. 3.
  gazi evrenos bey
  1 ... hepinizi sevmiyorum
 4. 4.
  hayati yalan dolan ve tevatur olan tarihi uyduruk karakter.
  1 -2 ... erectof
 5. 5.
  108 yaşında eflak seferine(1396 yılında) kılıç sallayarak at üstünde katılmış 129 yaşında vefat etmiş naznımda türk süper kahramanıdır. Hayatı film olmalı, enstanteneleri güzeldir, sonuçta 4 osmanlı padişahına hizmette bulunmuş akıncı beyi.
  3 ... just millionaire
 6. 6.
  ismi bana hep ilginç gelmiş olan cesur gazi.
  ... usualsuspects