1. 1.
    5729. kanun kapsamına giren tabancadır.
    ... golgebeyi