1. 1.
    bir ülkede belli bir dönemde tüketilen mal ve hizmet miktarı ile yapılan yatırımlar toplamıdır. bu değerlerden vasıtalı vergiler çıkarıldıktan sonra kalan değer, söz konusu ülkede yapılan harcamaların toplamını ifade etmektedir.
    1 ... gonulcelen