1. 1.
    insanı hayretlere düşürür.
    ... cukunu avuclayan barbaros ii