bugün

Itibardan tasarruf olmaz.
ak itlere benimsetilmiş bir atasözü.
Dinde yasak ve haram olan bunların tarikatta helal oluyormuşta ondan.
Sahiden, kendisinin uçma yeteneği yok muydu? O kadar tapınıyorlar, bari tapınmalarını boşa çıkartmasın.