1. 1.
    yakalanmak eyleminin mahiyetini merak ettiren olay.
    ... agnostic