1. 0.
    Cezanın bir parçasında da geçer

    garaz doldu kahpeler ki
    ceza nasıl yazmasın
    ... ilgisiz ve sorumsuz insan