1. .
  hindu mitindeki 2 tanrı olan ganga ve şiva, bir tuhaf sebepten ötürü bir araya gelirler.

  mitteki tasvire göre, cennette bahçeleri sulayan tanrıça ganganın yeryüzündeki insanlar, ziyadesiyle hindular, kendisinin saflaştırıcı berrak kudretine ihtiyaç duydular.. ganja serpilen ölülerin tküllerinin yıkanması gerekmektedir. yıkanmalı ki, tümden arınma gerçekleştirilebilsin. tanrıça ganges, insan ırkının çağrısını yanıtlamaya karar verdi. ama koskoca tanrıçanın yeryüzüne gelişi, hele hele de, iyi bir nedenden ötürü teşrifi, bir tanrının hoşuna gitmedi..
  bu tanrı ise, aynı mitsel doğrultudaki, tanrı şiva'dır. kötülük saçan tanrı şiva.. aslında şiva, kendisine has bu hasetinden dolayı ganga'yı engellemek istese de, dolaylı yollardan insan ırkına iyiliği bile dokundu. zira, ganga'nın yeryüzüne inişi nedeniyle, kainat tümden yok olabilirdi.

  devreye giren şiva, kendisini saçlarından yakalayarak, bir yastık görevi görmesini sağladı.. parça pinçik olan ganges, ganjı besleyen 4 ana ırmak ve çeşitli küçük kaynakların oluşmasına zemin hazırladı.

  su ile özdeşleştirilen tanrıça'nın dünyaya gelişi, hindulara göre, bugünün çoşkun akan şelale, ırmak gibi pekçok su barındıran doğal yapının nedenidir. zulme uğrayan tanrıçanın gözyaşlarının birer alegorisidir akan billur sular...
  1 ... angry man