1. 1.
  alıntıdır:

  GALATA BANKERLERi
  ve KADiR MISIROĞLU KiMDiR? ÖĞRENME VAKTi GELDi.

  Sarraflar olarak da bilinen Galata Bankerleri, Baltazzi, Lorando Tubini, Korpu, Kamondo, Zarifi, Ogenidi, Mavrogordato, Fernandez, Köçeoğlu, Mısıroğlu gibi Levanten, Ermeni, Rum ve Yahudi bankerlerdi

  19. yy Osmanlısında Selanik, Sabatayların en önemli merkezlerinden olmuştur. Özellikle Osmanlı son dönemi ve Cumhuriyet döneminde bürokraside, askeriyede, siyasi hayatta, medyada, iş dünyasında hassas noktaları elde etmişlerdir. 1924 Lozan Mübadelesi ile Balkanlarda yaşayan 25 000 civarında Sabetay ülkemize gelmiş, farklı bölgelere yerleştirilmiştir. Toplumda Dönme/Kripto Yahudi olarak bilinen Sabatayların halen günümüzde varlıklarını sürdürdükleri ifade edilmektedir.

  Sabatay Sevi
  VASiF AYDINARSLAN
  TC:51403100712 1895 SELANiK DOĞUMU, TOKAT MERKEZ SOĞUK PINAR NÜFUSUNA KAYITLI (SABATAY)

  Eşi
  HURiYE (AYDINARSLAN)
  TC:51400100876 1900 SELANiK DOĞUMLU TOKAT MERKEZ SOĞUKPINAR NÜFUSUNA KAYITLI (SABATAY)

  Kızı
  AYNUR MISIROĞLU (AYDINARSLAN)
  TC:39458065156 1937 iSTANBUL DOĞUMLU AKÇAABAT DÜRBiNAR NÜFUSUNA KAYITLI

  Kızının Eşi
  KADiR MISIROĞLU
  TC:39479064428 1933 AKÇAABAT DOĞUMLU AKÇAABAT DÜRBiNAR NÜFUSUNA KAYITLI

  Kız Kardeşi
  ŞENGÜL (MISIROĞLU) KOLOT
  TC:53374601762 1942 AKÇAABAT DOĞUMLU AKÇAABAT DÜRBiNAR NÜFUSUNA KAYITLI (SABATAY)
  Kadir Mısıroğlu’nun kız kardeşi evlendikten sonra KOLOT soy ismini almıştır. Birçok kaynakta KOLOT soy isminin Sabataylar tarafından kullanıldığı, istanbul Üsküdar’da Sabatay mezarlığı olarak bilinen Bülbül Deresi’nde KOLOT soy isimli şahısların yattığı bilinmektedir.

  Kadir Mısıroğlu’nun oğlu;
  ABDULLAH SUNiSi MISIROĞLU
  TC: 39455065210 1963 iSTANBUL DOĞUMLU AKÇAABAT DÜRBiNAR NÜFUSUNA KAYITLI

  eski) Eşi
  ASLI GÜNER-MISIROĞLU-BiERSTEDT
  TC: 32359798994 1966 ARTViN DOĞUMLU iSTANBUL FATiH KEMALPAŞA NÜFUSUNA KAYITLI (ALMAN/HRiSTiYAN)
  Kadir Mısıroğlu’nun oğlu Abdullah Sunisi ile evlenen Aslı Güner istanbul Özel Alman lisesinden mezundur. Abdullah Sunisi’den boşandıktan sonra ise Alexander Bierstedt isimli bir Almanla evlenmiştir. Aslı Güner, Türk vatandaşlığından çıkıp Alman vatandaşlığına geçmiştir
  2 ... monk of monkmountain