1. 1.
  Gagauz Türkleri, Türk dünyasının Batı ucunda Doğu Avrupa'da yaşayan Ortodoks Hristiyanlığa bağlı bir Türk topluluğudur. Gagauz yeri, yoğun olarak Moldovya'nın güneyinde yaşayan Gagauzların oturduğu bölgedir. Doğusunda Ukrayna, batısında Romanya bulunmaktadır. Gagauzlar Sovyetler Birliği'nin dağılması sırasında Moldovya'nın Romanya ile birleşme çabalarına karşı bir tutum alarak 19 Ağustos 1990 tarihinde bağımsızlıklarını ilân etmişlerdir. Sonraki yıllarda Moldovya'nın Romanya ile birleşemeyeceğine dair verilen anayasa ve yasal garantiler sonucu Gagauz sorunu Moldovya Parlâmentosu tarafından 23 Aralık 1994 tarihinde kabul edilen ve 14 Ocak 1995'te yürürlüğe giren Gagauz yerinin özel hukukî statüsü yasasının kabul edilmesi ile çözüme kavuşturulmuştur. Kabul edilen yasada Gagauzların bir etnik azınlık değil, halk olduğu kabul edilmiştir. 5 Mart 1995'te yapılan bir referandumla Moldovya'nın güneyindeki 30 yerleşim yeri Gagauz yerine dahil edilmiştir.

  bakmak için;
  http://www.orkun.com.tr/a...DJBG-FODUBB*FB,ALUISUQOY/ !
  #263166 :)
 2. 2.
  dünya üzerinde bilinen 207,000 gagauz türkü mevcuttur..bunların 177,000 i moldova'da ikamet eder .. ondan sonra 15,000 gagauzla bulgaristan gelir.bunun dışında ukrayna,rusya,türkiye,yunanistan,kazakistan ve kırgızistan'da gagauz türklerine rastlamak mümkündür.
  çuvaş türkleri,yakut türkleri ve dolgan türkleri ile birlikte tek hristiyan olan türk grubudur..

  kızları da güzeldir ayriyetten..* *
  #263181 :)
 3. 3.
  Eski askeri rus şehirlerinde yaşamaya mahkum edilmiş, insanlarının hayatlarının zorluguna ragmen hep umutla yaşadıkları ve Atatürk'ün büyük dehasının örneği olarak 1930larda Türkiye'den öğretmen gönderilen başkenti Komrad, diğer iki kentleri Çadır-Lunga ve Volkaneşt olan özerk bölgenin Moldovya Anayasasında halk kabul edilen insanları.
  #263221 :)
 4. 4.
  avrupada yaşayan benliğini yitirmemiş türk boyudur.aslında türkiye türkçesiyle gök oğuz diye söylenir.
  #588799 :)
 5. 5.
  Ortodoks ayinler,
  Verimli toprakların sunduğu şarap,
  dilde,kültürde ve geleneklerde yaşayan görkemli geçmiş.
  Anadolu Oğuzlarının hristiyan akrabaları..

  Gagauzlar'ı Türk tutan en önemli unsurlar,

  * inat derecesindeki Türklük bilinci
  * Türk dilinde yapılan ortodoks ayinler
  #588809 :)
 6. 6.
  (bkz: gagavuz türküleri)
  #849556 :)
 7. 7.
  *
  #1010951 :)
 8. 8.
  tırnak içinde maksat muhabbet olsun babında ele alınmayası türklerdir! güzellerdir çünkü ruhlarına allah üflemiştir çirkinlerdir çünkü şeytan nefslerinde hüküm sürmektedir. Yani insanlardır, yani hepimiz gibilerdir..
  #1028062 :)
 9. 9.
  ekonomisi çok zayıf olduğu için emekli maaşları komik derecede düşüktür. 14 ytl civarındaki emekli maaşı ile geçinmeleri nasıl mümkündür. bilinmez.

  genç nufusun büyük bir kısmı türkiye ye çalışmaya gelmektedir.

  okullarında eğitim rusça olarak verildiğinden dolayı yeni nesil türkçe den uzaklaşmış gibi gözükmektedir.

  (bkz: ekmek kapısı türkiye)
  #1219156 :)
 10. 10.
  Bugune kadar kulturlerini ve dillerini korumayi basarmislardir. Bunu soy ici evlilikler yaparak basarmislardir. Bugun yeryuzunde dil ve kulturunu korumayi basarmis ve dunyanin degisik ulkelerinde yasayan yaklasik 500.000 gagauz turk'u vardir. Dunyanin en buyuk koyu Gagauzlar' in yasadigi beselma koyudur. boyle de bir unvana sahiptirler.
  #2147178 :)
 11. 11.
  ortodoks oldukları için varlıklarından bihaberiz ama bize en yakın türk boylarından birisidir.
  #2147193 :)
 12. 12.
  (bkz: arzu pavlova)
  #2147200 :)
 13. 13.
  anadolu türklerini sevmezler. din farkından olsa gerek yanınızdan geçerken yere tükürürler veya pis pis bakarlar.
  #2209512 :)
 14. 14.
  türkiye türklerini pek severler. ortodoks olmalarına rağmen pek dindar değillerdir.
  #2677822 :)
 15. 15.
  kültürleri araplar tarafından asimilasyona uğratılamamış halktır.
  #2678874 :)
 16. 16.
  kültürleri rumlar tarfından asimilasyona uğratılabilmiş halktır.

  (bkz: din kültürü)

  aylar sonra düzelti: cümlede rum kelimesi yerine rus kelimesinin kullanılması daha doğru olurdu. uyarıları için Disco Infernoya tesekkürler...
  #2678888 :)
 17. 17.
  osmanlı hanedanlığının savaş,afet,hastalık gibi nedenlerle yok olması durumunda imparatorluğun varisi sayılan kırım hanlığı'nın bugünki torunlarıdırlar.

  (bkz: bora gazi giray han)
  #3044481 :)
 18. 18.
  bayraklarında kurt başı bulunur.

  (bkz: <a href="http://www.halukakcam.com/Bayraklar/Bayrak2.htm" target="_blank" rel="nofollow noopener" >http://www.halukakcam.com/Bayraklar/Bayrak2.htm</a>)
  #3044731 :)
 19. 19.
  hristiyan dinine mensup olan türk topluluğudur. çoğunlukla, moldavya'nın güneyinde baserabya adı verilen bölgede ve ukrayna'nın odesa bölgesinde yaşamaktadırlar.
  #3044798 :)
 20. 20.
  istanbul diyalektine son derece yakın bir Türkçe konuşurlar, Anadolu dışında varlığını sürdüren Türk kökenli kavimler içinde entonasyon ve vurguları bizim gibi olan yegane topluluktur.
  #3045258 :)
 21. 21.
  hıristiyanlıkları fazlasıyla kendine özgüdür. allah lafzını kullananları var mesela.
  #7266438 :)
 22. 22.
  evliya çelebi, seyahatname’sinde, “alanya-kadim eyyamından beru urum (rum) keferesi bir mahallededir… amma urum lisanı bilmeyub, batıl türk lisanı bilirler. ve antalya, dördü urum keferesi mahallesidir. amma keferesi asla urumca bilmezler, batıl türkçe lisan üzre kelamet ederler” diyerek betimlemiştir kendilerini.
  #9935513 :)
 23. 23.
  türk dünyasının en batısında yaşayan, ortodoksluğu benimseyen türk kavmi. gök oğuzlar diye de bilinir.

  1071 malazgirt savaşından hatırlarsak bir takım peçenekler ve uzlar türk tarafına geçmişti. işte oradaki uzlar bu gagavuzlardır. sayıları 400.000 civarındadır ve çoğunluk ile moldova'da yaşarlar. azeri türkçesinden daha rahat anlayabileceğimiz bir dil konuşurlar, el ile yapılan bozkurt işareti gagavuzlardan yayılmıştır diğer türklere.

  yalnız gagavuzlar tam anlamı ile hristiyan değillerdir. ilginç gelenekleri de bulunur. bir nevi islam ile hristiyanlığı sentezlemişler diyebiliriz gagavuzlara.

  Hristiyanlıkta olmadığı hâlde kurban kesilmesi, fakirlere yardım edilmesi, hayır için yol, köprü, çeşme yaptırılması, ölülerin yıkanması, domuzun pis kabul edilmesi gibi hususlar da bu dediğime örnektir.

  türklüğün rengi olan mavi renkte ve türklüğün simgesi olan bozkurt'u içeren bir bayrakları vardır. gagavuzlar türklüklerini anadolu türklerinde daha iyi korumuşlardır. türk müslüman olduğu sürece türk'tür diyen soyu sopu belirsiz kişilere gagavuzlar en iyi örnektir.

  bu da bayrakları;

  #9935548 :)
 24. 24.
  türkiye türkçesine azericeden sonra en çok benıyen konuşya sahip türk-oğuz milleti.
  #9935627 :)
 25. 25.
  konuştukları dil gerçek türkçe, şiveleri de bulgaristan türklerinin tıpa-tıp aynısıdır.

  gelenek-görenekleri islam öncesi türklerin neredeyse kopyası.

  eski türklerin bayrak rengi mavi, kutsallaştırdığı hayvan kurt. bayrakları da o zaten.

  ülkemizde gerçek türkler sevilmediği için gagavuzlar da sevilmez.
  #9935747 :)

6