1. 1.
    batı'da al kashi olarak bilenen matematikçi, astronom ve tıp alanında çalışmış islam bilginidir. 1380- 1437 yılları arasında yaşamış olan gıyaseddin cemişt, pi sayısı virgülden sonra 14 üncü basamağına kadar hesaplamıştır.
    ondalık kesirleri ilk kullanan olması gibi aritmetik, trigonometri, geometri gibi matematiğin bir çok alanında önemli çalışmalar yapan gıyaseddin cemşit, polinomlarda kübik denklemleri çözmesi ile de tanınır.
    babasına yazığı mektuplarda o günlerdeki tarihi olaylara da değinen cemşit, uluğ bey'in desteteğini almıştır.
    1 ... vlnat