1. 1.
    Her yerde kuyruklar vardı insanlar sürekli kuyruklara giriyordu. insan hayatı kuyruklarda bitiyordu. Ssk batmıştı insanlar hasta olunca doktor bulamıyordu.
    -2 ... uludag trollu