1. .
    türlü edebi sanatları, yerinde tespitleri ve zekice esprilerle bezenmiş tasvirleri kullanarak entry kasan uludağ sözlük yazarının benimsediği felsefi akım.
    ... optimum nutrition