1. 0.
    Güzel kızlardan kastın ucu çok açık olsa da pek katılmıyorum. Sosyal olan güzel kızlar vardiya sistemiyle çalışır gibidir. Bakın bu söylediğimde ciddiyim. Bir süre belli güzel kızlar sosyal olur; gezer, tozar, dolaşır vs... Sonra ağır bir asosyalliğe geçerler. Ardından başka güzel kızlar bunu tekrarlar.

    Çünkü en başında sosyal olmanın getirdiği ilgi hoşa gider fakat sonda bunun geçici bir heves olduğunu idrak eder çoğu. Dikkat edin aynı kızı iki yıl boyunca sosyal göremezsiniz. istisnalar dışında.
    2 ... lord marcus amoralist primses