1. 1.
    bunun iki sebebi vardır,birincisi bu kız bana bakmaz denir, ikincisi zaten bunun sevgilisi vardır denir.bu yüzden güzel kızlar daha zor sevgili yapar.
    2 ... volcano39