1. 1.
    Üniversitelerde eğitimin başladığı ilk döneme verilen isim.Lisedeki 1.dönem.Ayrıca dikkatli olunmalıdır,bazı üniversitelerde baraj (bkz: ganonun 1 80 in altinda kalmasi hali),bazı bölümlerdeyse dersler için önşart vardır.
    1 ... i m from absürdistan