1. 1.
  ekonomi bakanlığından yapılan açıklamadır..
  açıklama aynen aşağıdaki gibidir..

  "Gürcistan Hükümeti 15 Mart 2018 tarihinde aldığı 598 sayılı Karar ile Türkiye'den Gürcistan'a patates ithalatını, 1 Haziran 2018 tarihine kadar, geçici olarak durdurdu. 15 Mart 2018 tarihli ve 598 sayılı Karar metni;

  "Güvenlik denetimi ve acil güvenlik önlemlerinin uygulanması amacı ile, Gürcistan'a Türkiye Cumhuriyeti'nden bitki sağlığı denetimine tabi olan ürünlerin ithalatının geçici olarak durdurulmasına ilişkin; "Bitki Sağlığı Sınır Karantina ve Veteriner Sınır Karantina Kontrolünün Uygulanma Usullerine ilişkin Esaslar" hakkında 31 Aralık 2010 tarihli ve 429 no'lu Gürcistan Hükümetinin Kararı ile onaylanan bitki sağlığı sınır karantina kontrolününuygulanma esaslarının 17. maddesine uygun olarak, Gürcistan sınırları içerisinde karantinaya tabiolan zararlı maddeler- patates hastalıklarının serbest alanlara yayılmasının engellenmesi, acil güvenlik önlemlerinin uygulanması amacı ile gerekli uygulamaların yapılabilmesini teminen patatesin ekim döneminde, 1 Haziran 2018 tarihine kadar, Türkiye Cumhuriyetinden ithalatı durdurulsun. Başbakan G. KViRiKASHViLi"

  Karar metni Ataşeliğimizce Türkçe'ye tercüme edilerek başta Başkonsolosluğumuz olmak üzere işadamları dernekleri ve işadamlarımızla paylaşılmıştır. Uygulamanın başlaması ile, Başkonsolosluğumuz ve Büyükelçiliğimizin talimatları doğrultusunda, mağdur olan patates yüklü Türk tır şoförleri ile 17.03.2018 tarihinde Batum iç Gümrüğünde bir toplantı yapılarak Gürcistan'a patates ihraç eden araç sayısı, araçların plaka numarası ve Gürcistan'a giriş tarihleri tespit edilmiştir. Yapılan tespitte Batum iç Gümrüğünde 35-40 adet tırda yaklaşık 800-1000 ton arası patates ürününün bulunduğubelirlenmiştir. Durum Batum iç Gümrük Müdürüne iletilerek çözüm hususunda kendisinden yardımcı olunması istenilmiş, Sn. Gümrük Müdürü Gürcistan'a giriş yapmış olan tüm patates yüklü Türk araçların geçişinin sağlanacağı, ancak Kararname gereği 1 Haziran 2018'e kadar Türkiye'den patates kabul edemeyeceklerini bildirmiş, akabinden de iç Gümrük Bitki Sağlığı ve Veteriner Sağlığı Kontrol Birimine talimat vererek işlemlere başlanması talimatını vermiştir. ilgili bölüme yapılan ziyarette vatandaşlarımızın gümrük geçiş işlemlerinin başladığı tespit edilmiştir.

  Kaynak: Gürcistan Hükümet i- Batum Ticaret Ataşeliği

  Yayımlayan: Batum Ticaret Ataşeliği"
  3 ... promocemo
 2. 2.
  bize ne amk dedirten durumdur.
  ... turkce karakter anana girsin
 3. 3.
  hemen her konuda başka devletlerin kesinlikle güvenmediği devlet haline geldik.

  devlet mekanizmasının işleyişinde yer alan bürokratlar o kadar vasıfsız ki tek yaptıkları avanta beklemek rüşvet yemek.

  bırakın başka bakanlıkları dün iktidar partisi milletvekili şamil tayyar (hiç sevemem) adalet ve emniyet işleyişinde muazzam rüşvet döndüğünü parayı verenin güvenlik ve adalet denetiminden muaf olduğunu söyledi.

  iktidara yakın her birim istisnasız çıkarı olmadan bir iş yapmıyor yaptığı ,işten de hayır gelmiyor.

  iflas edecek tüccar misali elindekileri satıp bir gün daha iktidarda kalma peşinde.
  maalesef durum böyle öyle ki iktidardan düşseler bile temizlenmesi çok zor bir devlet bırakacaklar.

  durum bu. patates bunun habercisi olmuş.
  2 ... baris hemen simdi