1. 1.
    Güney Slavları, Slav ırkının güney kolunu oluştururlar. hunların ve avarların balkan coğrafyasındaki baskısı sonrası tuna nehrinin batısı ve güneyine yerleşmişlerdir. sırplar, boşnaklar, hırvatlar, slovenler, bulgarlar ve karadağlılar bu gruba mensuptur. bir bakıma yugoslavya ülkeleri de denilebilir çünkü, yugoslavya kelimesi Güney Slavlarının ülkesi anlamına gelmektedir.

    diğer slav toplulukları için;

    (bkz: doğu slavları)

    (bkz: batı slavları)
    3 ... semaatsiz