1. 1.
    avrupa birliği'nin çelişkisini ortaya koyan durum. Rumlar bug bulmuş amk.
    ... recomax