1. 1.
    dünyamızda bu kadar canlı, ruh sahibi, akıl ve şuur sahibi varlıklar olduğu gibi, diğer gezegen ve yıldızlarda, gök cisimlerinde oraların hayat şartlarına göre, oranın yapısına ve konumuna göre ruhani varlıklar olması durumudur.

    sadece güneş sistemi dışında, dünya büyüklüğünde 17 milyar gezegen tespit edilmiş bir evrende, güneşte yaşayan canlıların da olması mümkündür.

    cehennem zebanileri yaşıyor olabilir bence.
    ... gina carano