1. 1.
  bursalı ahmed paşa tarafından fatih sultan mehmed 'e sunulmuş, redifi güneş olduğu ve nesib kısmında güneşten bahsettiği için bu isimle anılan gazel.

  şöyle başlar:

  "taht urup tâk-ı felekte hüsrev-i hâver güneş
  geydi nârenci kabâ urındı nûr efser güneş..."*

  bu beyitte bahsedilen güneş hem dünyanın etrafında döndüğü güneş hem de fatih sultan mehmed 'in ta kendisidir.
  1 -1 ... yasak merve
 2. 2.
  (bkz: güneş kasidesi) bir kasidedir gazel değil
  2 ... my fake plastic love