1. 1.
    güneşin kızlarının doğru hali. güneşin kızları diye bi' şey yoktur. dizideki diğer kezoları dışlamamak için çoğul koymuşlar işte. güneşin tek kızı var o da handem. güneş in kızı yüce rabbim neler yaratıyor
    -5 ... aklakara