1. 1.
    Yüzey dokunması (ing. “surface texturing”), yansıma önleyici kaplamalar ile birleşmede veya kendi kendine, yansımanı azaltmak için kullanılabiler. Yüzeydeki her bir “kabalık”, yansımış ışığın sekip çevredeki havaya değil, yüzeye kayıtmasının şanslarını çoğaltmakla yansımanı azaltır.
    Yüzey dokunması, birkaç yoluyla erişilebiler. Tek kristallı substrat, kristal düzlemlerin yüzeyleri boyunca oyulmakla dokunabiler. Yüzey iç atomlara gelince yakışır şekilde dizilipse, silikonun kristal yapısı, piramitlerden ibaret olan yüzeye neden olur. Piramitlerin tepelerinin dışa yöneldiği dokunma türüne “tesadüfi piramit dokunması” denir. Dokunmanın bu türü sanayide genellikle tekkristallı pullar (“pul” yani “wafer”) için kullanılır.
    Piramitlerin tepelerinin içe yöneldiği dokunmanın türüne ise “altüst piramit dokunması” denir.
    Multikristal pullar için, yüzeyin sadece küçük bir kısmı talep olunan <100> yönelime maliktir, böylece bu yöntemler onlar için daha az etkindir. Oysa, multikristal pullar, fotolitografik yönteminin uygulanması ile, küp-küp kesen testere veya lazer ile mekaniksel olarak ön yüzeyin yontulması ile olduğu gibi dokunabiler.
    ... bahtiyar babazade