1. 1.
  Prof. Dr. Günay Karaağaç (izmir-1949), Türk dil bilginidir.

  1987 yılında, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı ve bu bölümün Türk dili anabilim dallarını kurdu.

  1989'da doçent, 1995 yılında da profesör oldu.

  1999-2000 tarihlerinde Kazakistan'da Ahmet Yesevi Üniversitesi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı,

  2002-2006 tarihleri arasında önce Lefke Avrupa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı ardından Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, 2006-2008 yılları arasında istanbul-Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

  Şu anda istanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün öğretim üyesidir.

  Kitapları:
  1. Karacaoğlan, Bütün Şiirleri, istanbul, 1977.
  2. Lütfî Divanı, TDK, Ankara 1998.
  3. Azerbaycan Bayatıları, (Halil Açıkgöz ile birlikte), TDK., Ankara. 1998.
  4. Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi (Yayına Haz.), Ankara, 2004.
  5. Dil, Tarih ve insan, 3. baskı, Kitabevi Yayınları, istanbul 2008.
  6. Türkçe Verintiler Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2008.
  7. Moğolca-Türkçe Konuşma Kılavuzu (Yavuz Kartallıoğlu ile birlikte), Kitabevi Yayınları, istanbul, 2009.
  1 -1 ... noran
 2. 2.
  Fakülteye girildiğinde bölümün hademesi sanılıp abi diye hitap edilen ve bu nedenle derste yüz kızartan hoca! Bir de eserlerinde kaynakça kullanmayan yazar. Devamlı üniversite değiştiren akademisyen....
  1 -1 ... bilgin44
 3. 3.
  Prof. Dr. Günay Karaağaç (izmir-1949), Türk dil bilginidir.

  1967'de girdiği istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1971'de mezun oldu. 1972-1975 yıllarında izmir-Bergama Lisesinde, 1975-1978 yıllarında istanbul Ticaret Lisesinde Edebiyat öğretmeni olarak çalıştı.
  ... turkmen balasi