1. 1.
  Yugoslavya iç savaşında çok sayıda
  katliamlar yaşandı. Ancak nedense
  bunların tek suçlusu olarak Sırp'lar
  görüldü. Neden bu şekilde oldu ?
  Gerçekten tek suçlu Sırp'lar mıydı ?
  Yugoslavya'daki çıkan iç savaşı ve
  olayları anlamak için Yugoslavya'yı
  ve onu oluşturan etnik grupları
  tanımak gerekiyor.
  Hırvat-Sırp-Boşnak-Karadağlı
  Aynı Millettir
  Yugoslavya'da Hırvat-Sırp-Boşnak-
  Karadağlı diye farklı üç etnik grup
  yoktu. Bu üç etnik grup tarihte
  sadece "Sırp" olarak
  adlandırılmaktadır. Belirli bir
  tarihten önce ne Hırvat diye , ne de
  Boşnak diye bir millet yoktu.
  Aralarındaki ayrım sadece ve
  sadece din ve mezhep farkıdır.
  Dilleri bile aynıdır. (Sırp'ları
  aşağlık, soykırımcı, katliamcı bir
  "ırk" görenler aslında farketmeden
  boşnak ve hırvat'lara da haraket
  etmiş oluyorlar. Çünkü bunlar ırk
  olarak aynıdırlar ). Hırvat'lar ve
  Slovenler , Hristiyan ve Katolik ,
  Sırplar ve Karadağlılar Hristiyan
  Ortodosk , Boşnak'lar (ve
  Kosava'da sayıları çok olan
  Arnavutlar) müslümanlardır .
  (Arnavut'lar slav değillerdir)
  Yugoslavya'daki Savaş
  Milliyetçilik Değil Din Savaşıdır
  Hırvat-Sırp-Boşnak'lar arasında
  ayrımı tek yaratan fanatik din
  adamlarıdır. Zaten dil-ırk olarak
  aynı olan bu toplumları ayıran din
  adamlarıdır. Din burada kardeşlik
  değil tam tersine aynı kandan olan
  insanların arasına düşmanlık
  ekmiştir. Yugoslavya'yı söylediği
  gibi milliyetçilik değil din fanatikliği
  bu hale getirmiştir. Bizim daha iyi
  anlayabilmemiz için şöyle bir örnek
  verebiliriz. Buradaki çatışma bizim
  Azeri'ler ile Sünni-Şii ayrılığı
  yüzünden kanlı bıçaklı olmamız
  gibidir. Sunni ve Şii din adamların
  sürekli karşı tarafı kötülediğini
  düşünün. Bu ne kadar saçma
  geliyor bize. Ama Batı ülkeleri
  isterse Sunni-Şii çatışması yaratıp
  bizim Azeri'ler ile savaşır hale de
  getirebilir hiç belli olmaz.
  Yugoslavya'da Sırp'lar da
  Katliama Uğratıldı ve Zorla Göçe
  Ettirildiler
  Yugoslavya'da nedense bizim ve batı
  (ve doğal olarak dünya) medyasının
  görmezden geldiği bir şeyde
  Sırp'ların katledilmesi ve 200-250
  bin civarı Sırpın zorla bir bölgeden
  göç ettirilip etnik temizlik
  yapılmasıdır. Bir çok insan bundan
  habersizdir ve bunları bilmez .
  Yugoslavya'da sadece Sırp'ların
  Boşnak'ları , Hırvat'ları ,
  Arnavut'ları katlettikleri gibi bir
  vahşi , soykırımcı , kana susamış
  bir imaj yaratılmıştır. Tıpkı 1.
  Dünya savaşında Türk'lerin
  Avrupa'da yaratılan imajı gibi. Bu
  imaj palavradır. Batı medyasının
  etkisi altında kalan tüm insanlarda
  bu palavraları bir güzel
  yutmuşlardır. Burada Sırp'ların
  katliam yapmadıklarını , suç
  işlemediklerini söylemiyorum.
  Sadece Hırvat , Boşnak ,
  Arnavut'ların yaptıklarını
  görmezden gelip sadece Sırp'ların
  suçlanmasına karşı çıkıyorum.
  Diğer grupların da savaş suçlusu
  olduğunu anlamak için savaş
  suçlarından yargılanan insanlara
  bakmak yeterlidir. içlerin de
  Hırvat'ların , Boşnak'ların (Evet
  şaşırdınız değil melek diye
  gösterilen Boşnak askerler de
  sırp'ları katletmişlerdir) olduğunu
  da göreceksiniz. Hatta bunlar hapis
  cezasıda almışlardır. Ama nedense
  tek yargılanlar Sırp'lar gibi bir imaj
  çizilmektedir. (Örneğin Mostar
  köprüsünü bile Hırvat'lar yıkmıştır)
  Acaba neden sadece Sırp'lar tukaka
  yapılıyorlar ?
  Yugoslavya'daki Savaş Bir
  Ortodosk-Katolik Savaşıdır
  Yugoslavya'daki savışı Batı'nın
  Müslüman düşmanlığı vs.. gibi
  göstermek tam bir palavradır.
  Yugoslavya'daki savaş Hırvat-Sırp
  ekseninde bir Katolik-Ortodoks
  savaşıdır. Boşnaklar Batı'lıların (ve
  Papa'nın) kullandığı bir maşadan
  ibarettir. Zaten Boşnak'lar en
  başından beri Hırvat'lar ile birlikte
  haraket etmişlerdir. Batı'nın ,
  Papa'nın ve özellikle Almanya'nın
  desteğini alan Hırvat'lar önce kendi
  ülkelerindeki Sırp'lara katliam
  yapmışlar ve sonra 200-250 bin
  Sırp'ı da zorla göç ettirmişlerdir.
  Bu katliam'ları yaparlarken de
  Boşnak'lardan yardım almışlardır.
  Sırp'lar Yugoslavya'nın
  Bütünlüğünü Korumaya
  Çalışırken Diğerleri Parçalamak
  için Çalışmışlardır
  Batı ve Papa Yugoslavya'yı bölme
  girişimlerine başladıklarında
  Sırp'lar buna karşı çıkmışlardır.
  Batı'nın ve Papa'nın desteği alan
  Sloven'ler ve Hırvat'lar bağımsızlığı
  ilan etmişler , daha sonrada
  Boşnak'lar bağımsızlığı ilan etmeye
  çalışmışlardır. Yugoslavya'nın tek
  bir devlet olması Ortodosk
  dünyasının (Rusya-Yunanistan vb..)
  politikası iken parçalanması Batı-
  Papa politikası olmuştur. Olay
  bundan ibarettir. Filler tepinmiş
  olanlar çimenlere olmuştur. Her
  tarafın fanatikleri fırsatı bulmuşlar
  ve fanatik duyguları ile insanları
  öldürmüşlerdir. (Sırp'lar Boşnak ve
  Hırvat'ları , Hırvat'lar Boşnak ve
  Sırp'ları , Boşnak'lar Sırp'ları).
  Batı Medyası Kılavuz Olanın
  Burnu Boktan Çıkmaz
  Karabağ savaşında ölen Azeri
  müslümanlar için zerre kadar haber
  vermeyen batı medyası Bosna'da
  katledilen Boşnak'lar için kıyameti
  koparmış , savaşta yaşananları tüm
  dünyanın gündemine sokmuştur.
  Hatta katliamların olması için
  zemin hazırlamış ve hatta
  desteklemiştir. Bir çok kişi Batının
  neden bu kadar geç müdahale
  ettiğini ve seyrettiğini anlamamış ve
  bunu Müslüman düşmanlığına
  bağlamışlardır. Ancak bu yanlış bir
  değerlendirmedir. Müdahale
  etmemelerinin sebebi Sırp'lara karşı
  kamuoyu oluşmasını beklemek ,
  Yugoslavya'yı oluşturan grupların
  bir daha birleşmemek üzere
  birbirlerinden nefrek ederek
  ayrılmalarını sağlamaktır. Bunun
  için yeterli derecede bekledikten
  sonra göstermelik bir müdahale de
  yapmıştır.
  Sırp'lar ile Türklerin Ortak Kaderi
  Sırp'lar Batı medyası tarafından
  soykırımcı , katliamcı olarak
  gösterilmek konusunda Türk'ler ile
  kader birliği yapmışlardır. Bugün
  Türkiye Batı karşıtı bir politika
  izleseydi kesinlikle Kürt'lere
  soykırım yapan , Ermenileri zaten
  daha önceden soykırım yapmış bir
  ülke olarak gösterilecekti (Bakınız
  Uludere'deki olay ne kadar da güzel
  bir malzeme olurdu.) Neyseki şu
  anda Türkiye Batı ile ilişkilerini iyi
  tutan bir ülke konumunda yoksa
  nasıl bir porte çizecekleri Sırp'lara
  bakarak anlaşılabilir.
  -1 ... dragunov34
 2. 2.
  zahmet edip okuyanlar srbenitxa katliyamini ve neden mudahale edilmedigini anlicaklar.
  ... dragunov34