1. 1.
    sözlükteki mümin kardeşlerime bir uyarıdır.
    -1 ... kan tutan kasap