bugün

herkes putuna sahip çıksın, çünkü o putları yıkmaya memuruz ve mecburuz!

salih mirzabeyoğlu
bütün yaşam bir köleliktir. -seneca