bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  https://www.youtube.com/watch?v=_lm8zLrVvjo+
  ... nesheadchea
 2. 2.
  https://video.uludagsozluk.com/v/geceye-bir-şarkı-bırak-136908/

  2 -1 ... nesheadchea
 3. 3.
  https://video.uludagsozluk.com/v/nasheed-172558/

  -1 ... nesheadchea