1. 1.
    size asılmak ister. hoplatılabilitesi yüksektir. bir denemek lazım gelir.
    1 -1 ... don dale