1. 1.
  DEMOKRASiNiN GEREĞi YASAMA YÜRÜTME YARGI ORGANLARININ TAM BAĞIMSIZLIĞI OLAN GÜÇLER AYRILIĞININ CUMHURBAŞKANI SEÇiMi iLE AKP NiN ELiNDE TOPLANMASI DURUMUDUR.

  YASAMA: MECLiS
  YÜRÜTME: HÜKÜMET
  YARGI: MAHKEMELER
  #1581621 :)
 2. 2.
  genellikle olağanüstü hallerde uygulanmasına rağmen, günümüzde alenen uygulanan; fakat bu durum ortaya sürüldüğünde mütemadiyen inkar edilecek haldir. mutlak monarşilerde bu birlik esas alınır.
  #2343206 :)
 3. 3.
  Gün itibariyle uygulamaya başladığımız antidemokratik düzen.
  #9372764 :)
 4. 4.
  Atatürk'ün ölünceye dek savunduğu idare şekli. ihtilal döneminde sıkça tartışmalara konu olmuştur.
  #15020015 :)
 5. 5.
  1924 anayasasında olan sistem. y-chp li çakma kemalistler bilmez.
  #32541085 :)
 6. 6.
  Yasama yürutme ve yargı organlarının tek elde toplandiği sistemdir. Gücün tek elde toplanması sebebiyle demokrasi içinde monarşi anlamına gelir.
  #32541128 :)