1. 1.
    bu yüzden karılarda gözlere bakarız.
    ... erectof