1. 1.
    birinin herhangi bir kurumu ve çalışanlarını detaylı raporlar tutarak takip etmesini sağlamak.
    ... legend of the stranger