1. 1.
    Garip bir icattır.
    -1 ... trinitrotoluen