1. 1.
    Allahın kutsal kitabı kuranı bırakıp bir takım zevatın yazdığı anayasayla devletin yönetilmesinin saçma olduğunu anlatan söz.
    -2 ... tenete