1. 1.
    karakterin oturmadığını gösteren eylemdir. sözünden dönmek, yaptığını inkar etmek, yalan söylemlek vs.. bu tanım içine girer.
    ... mackheath