1. 1.
    bunun yanında çaysız aşabahçe bardağı kaçanıda vardır.
    ... good fellas