1. 1.
    a.k. partisinin 16 yılda yarattığı eserdir.
    1 ... has kemalist