1. 1.
    acilen düzeltilmesi gereken hadise.
    ... tenete