1. 1.
    olası bir ilim dünyası sorunsalı olan gerçek.
    ... erectof