Advertisement

  1. 1.
    kimi azgelişmiş ulke insanlarinin erkeklerinin ejakulasyonuna verilen isimdir.

    selam ve ehonomi ilen.
    1 ... erecteo