1. 1.
    hayata hak ettiği değeri vermektir. ama, ne yazık ki çoğu zaman mümkün olmaz.
    ... bigudi