1. 1.
    Seçmek için aklından birçok şeyleri geçirmek.
    ... nevilevile