1. 1.
    Dünyevi değerlendirmelerin dışında, içinden gelen hislere göre. evet.
    ... nevilevile