1. 1.
  göl saatleri; göl kuşları, serbest müstezad nazımları, muhtelif şiirler başlığıyla yky'dan eleştirel basımı yapılmış ahmet haşim eseri.

  --spoiler--
  göl saatleri, ahmet haşim şiirinin açık denizi gibi... bu yüzden haşim'i anlatırken ''ben şiir dediğimiz şey için bu baştan daha güzel bir mahfaza, zeka denen kıvılcım için bu gözlerden daha mükemmel iki menfez görmedim'' diyen ahmet hamdi tanpınar'ın haksız olduğu söylenebilir mi?
  --spoiler--

  mukaddime
  seyreyledim eşkal-i hayatı
  ben havz-ı hayalin sularında,
  bir aks-i mülevvendir onunçün
  arzın bana ahcar u nebatı.

  öğle
  yeşil sularda büyük inciden çiçekler açar
  gümüş böcekler okur aba bir neşide-i hab**,
  durur sevahilin* üstünde, bi-heves, bi-tab,
  güneş ziyasını içmiş benat-ı hab* u serab...

  öğleden sonra
  içer gümüş kıyılardan remide** ahular
  ve onların sesi eyler bütün sükutu harab;
  eder bu avdeti, durgun sulardan, istiğrab**
  gürültüsüz ve uzak mai diğer ahular...

  akşam
  susar meşacir-i pür-şam** içinde bülbül-i ab,
  sular sema-yı hayalatı eyler istiab**;
  döner bu sahil-i niliye gölgeden kuşlar
  ağızlarında güneşten birer kızıl dürr-i nab*...

  gece
  nücum u mahı* dökülmüş semanın eşcara*,
  melul manzaralar şimdi bir gümüşlü sehab*;
  derin sulardaki ecramı avlayan kuşlar
  eder havali-i pür-nur-ı mahtaba* şitab***...

  gece yarısı
  ve ansızın suya etmekle mah-ı dur sukut
  miyah-ı ruhumu* andırdı safha-i talab*:
  o ruh içinde muzi bir garib nilüfer
  bütün elemlerin üstünde münceli* ter ü tab*...

  seher
  ağaçların seheri zirvesinde titreşiyor
  tuyur-ı faniye-i alam-i tahayyül* ü hab*.

  semayı kaplayacak, şimdi, gazeler gibi nur
  zavallılar kalacaklar esir-i ufk-ı türab*.

  ve onların gözü eyler nücum-ı fecre* itab**
  ve onların sesi eyler ''nihayet''i işrab...

  siyah kuşlar
  gurub u hun* ile perverde* ruh olan kuşlar
  kızıl kamışlara, yakut aba* konmuşlar;
  ufukta bir ser-i maktu'u* andıran güneşi
  sükut u gamla yemişler ve şimdi doymuşlar.

  karanlıkta beyaz kuşlar

  vahşi karaltılardaki simin** kuşların
  mer'i* miyan-ı sine-i yeldada* yerleri:

  guya cihan-i sayede* metruk-ı nur* olan
  fecr-aşina* melikelerin* muğber** elleri

  koymuş kenar-ı sahile fağfur* kaseler,
  mahın* birikmiş orda ziya-yı mukattarı*...

  kuğular

  suda yorgun, muzi** tecelliler**
  ediyor bir takarrübü ifşa*:

  kuğular, leyl* içinde, sine-güşa*,
  geliyor, gözlerinde mestiler*;
  sanki mahmul-i hande keştiler
  ki olunmuş nücumdan* inşa...

  kuğuların avdeti*
  ölü bir satıh-ı abın* üstünde
  ki celi**, lerze lerze**, daratı***,
  sihr-abad-ı maha* gitmek için
  arıyorlar reh-i semavatı*...

  geldin

  bir gün
  akşamın ölgün
  duran o namütenahi ziya* denizlerine
  gark olan eşcar*
  gark olan ovalar
  oluyorken sükut u hüzne makar*,
  geldin alam-ı kalbi* teskine...

  ey şebabın hayal-i cavidi *,
  o melul akşamın havası kadar
  gelişin bir sükun-ı saridi*...
  3 ... inanna salome