1. 1.
    maddenin 3 hâli düşünülünce varılan bilimsel kanun.
    1 ... profesyonel kamikaze pilotu ii