1. 1.
  Mikolaj Kopernik'un başyapıtı. ilk kez 1543 yılında Nürnberg'de basılmış olan eserin içeriği Batlamyus'un geosantrik yani Dünya merkezli modeline karşıt Güneş-merkezli yeni bir model sunmaktaydı. Copernicus bu eserinden önce Güneş-merkezli modelini Commentariolus isimli risalesinde açıklamış ve arkadaşlarına tanıtmıştır. Eserin Copernicus'un kendi elinden yazılmış el yazması bugüne kadar ulaşabilmiştir. Bu el yazmasının incelenmesi sonucu eserin geçirdiği gelişime ve oluşum sürecine dair daha fazla bilgi edinilmiştir. Papa III. Paulus'a ithaf edilen eser, altı bölümden oluşmaktadır:

  ilk bölümde Güneş merkezli kuramın genel görünüşüne yer verilmiştir.

  Daha ziyade teorik olan ikinci bölümde çeşitli küresel astronomi kaideleri açıklanmış ve bir yıldız listesi verilmiştir.

  Üçüncü bölümde Güneş'in hareketleri konu edilmiştir.

  Dördünce bölümde önceki bölümdeki tarza benzer şekilde Ay'ın hareketleri konu edilmiştir.

  Son iki bölüm olan beşinci ve altıncı bölümlerdeyse sistemin somut bir açıklamasına yer verilmiştir.

  Eser C. Cengiz Çevik çevirisiyle iş Bankası Kültür Yayınları'ndan Türkçe olarak çıkmıştır.

  https://tr.wikipedia.org/..._Devinimleri_%C3%9Czerine
  1 ... sezer alvuroglu