1. 1.
    eğri olması dünyanın şekli ile alakalı olması nedeniyledir.
    2 -2 ... erectof