1. 1.
    A harfinin göbekli olması durumudur.
    -1 ... aculu
  2. 2.
    Predorsal a yı biliyorduk da bu yeni çıktı.
    -1 ... flat head